RTT

Description

Renovaties van bestaande kantoorcomplexen tot duurzame en energiezuinige gebouwen met een hoogstaand bouwfysisch comfort en een flexibele indeling vormen steeds opnieuw een uitdaging. Een van de voor die tijd vooruitstrevende kantoorgebouwen (14.500 m²) van architect Léon Stynen bevindt zich boven de ondergrondse noord-zuidverbinding in hartje Brussel. De hoge raampartijen brengen het licht tot diep in het gebouw en lieten toe om de kantoren optimaal in te richten. Het in 1960 opgeleverde gebouw was op velerlei vlak een technisch hoogstandje, waaraan echter vijftig jaar later moet worden gesleuteld. Hoewel het gebouw niet is beschermd, is uit respect voor de historisch waardevolle architectuur besloten om de gevel te reinigen en te restaureren naar het oorspronkelijk beeld. Op technisch gebied en ook met betrekking tot duurzaamheid en energiebeheer onderging het gebouw een grondige aanpassing. Het zogenaamde principe van ‘Box-In-The-Box’ laat toe de gevels optimaal te isoleren en ruimte-indelingen modulair los te koppelen van de bestaande gevelopbouw. De doos in de doos laat toe om het basisconcept van Stynen maximaal te exploiteren maar tevens het gebouw om te vormen tot een hedendaagse marktconforme kantoorruimte. Het concept werd bekroond met de energieprijs van het Brusselse Gewest. Het gebouw wordt intussen gepromoot als voorbeeld in de categorie gerenoveerde kantoorgebouwen.

Philippe Vincke van Crepain Binst Architecture:" Het was een grote uitdaging, om het gebouw dat een enorme thermische brug was, tot een energiezuinig gebouw te renoveren en dit zonder afbreuk te doen aan de esthetiek en het oorspronkelijk karakter van het gebouw. Op het einde van de rit meen ik te mogen zeggen dat wij daar uitmuntend in geslaagd zijn."

Map

Google Map