Huis voor het nederlandstalig onderwijs

Beschrijving

Een “Huis voor het Nederlandstalig onderwijs”,
draaischijf binnen het net van Nederlandstalig onderwijs te Brussel,
bevat de administratieve / voorbereidende component van de ondersteuningsactiviteiten,
het moet dus enerzijds openstaan voor bezoekers en anderzijds een constructieve rustige werkomgeving bieden

Principes
gezien de bestemming voor VZW’s wordt een zo groot mogelijke flexibiliteit nagestreefd,
op de kantoorverdiepingen langs voor- en achtergevel zijn zowel afgesloten ruimtes als landschapskantoren en vergaderruimtes mogelijk,
het duplexsysteem door vides en trappen, resulteert in maximale communicatieve eigenschappen binnen en tussen de programmaonderdelen,
dit maakt ook de verdeling van plateau’s voor de verschillende VZW’s mogelijk,
het gebouw presenteert zich als één geheel, één huis

één centraal onthaal:
op niv.+1, te zien vanaf de straat en met zicht op de ingang, lift, trappen, doorgang en achterterrein
één draaischijf van circulatie:
vanuit het onthaal zien bezoekers hun bestemming via vide, trap naar beneden, beglaasde noodtrap en daar achtergelegen lift,
bezoekers kunnen hier ook een koffie drinken, personeel de lunch opeten, rokers op het buitenterras uitblazen
uitstraling, leesbaarheid van de indeling:
het openwerken naar de straat en het achterterrein door de vide naar niv.+2,
men kan vanuit de omgeving recht in het hart van het gebouw zien
slimme verdeling van het programma:
het groeperen van les- en vergaderfuncties rond onthaal,
bezoekers kunnen zien waar ze naartoe moeten
conciërge-woning
op het zesde – met uitzicht op de stad

Ruimtebeleving per verdieping
onderverdeling door glazen wanden, mobiele wanden, ... , losse gesloten volumes voor sanitair, kitchenette, kopielokaal, ..., kasten,
maar toch het gevoel van 1 ruimte per verdiepingslaag,
dit alles in verschillende materialen en kleuren (zwarte en rode MDF, houtwolakoestiekplaten, kunststof golfplaten, ...)

Map

Google Map